НПЕЕМЖС гр. Враца

НПЕЕМЖС гр. Враца

Многофамилна жилищна сграда в гр.Враца, жк. „Дъбника“, бл. 124,
одобрена за финансиране по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.