НАПРАВЛЕНИЯ


Строителство и довършителни работи
  • Изпълнение на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
  • Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
  • Oтделни видове СМР от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС

Превенция и поддръжка
  • Почистване, осигуряване на проводимост и поддръжка на коригирани и некоригирани речни корита на реки и водостоци, преминаващи през територията на Столична община в периода 2016-2018, 2019-2021 и 2023-2025 г.
  • Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на община Златица в периода 2022-2024 г.

SaaS ERP

Предоставяне на Софтуер като услуга (SaaS) на специализирана WEB базирана система за управление и оптимизация на процесите в строителството.
Виж повече на www.construct.bg

ПРОЕКТИ

БДС EN ISO 9001:2015
БДС EN ISO 14001:2015
№ I - TV 025128
№ IV - TV 011397

КОНТАКТИ

Уважаеми търговци, уведомяваме Ви, че дружеството ни е регистрирано в Комисия за защита на потребителите, като юридическо лице под номер № Ц-05-3/08.02.2019, което не желае да получава непоискани търговски съобщения (SPAM / НТС). В тази връзка, молим всички, желаещи да предоставят стоки и услуги, да се съобразят с това наше желание, и да не злоупотребяват чрез изпращане на всевъзможни предложения и оферти, освен ако такива не бъдат писмено поискани от нас. Това се отнася за всички електронни адреси за домейн denova.bg

1113 София
ул. Николай Хайтов №12
Бизнес център "Изток", ет. 1, офис 13
телефон: +359 899 101468
имейл: info@denova.bg
име и фамилия / име на организация
имейл
относно
съобщение